خدمات داربست
۱۴
خرداد

خدمات داربست با دسترسی آسان و سریع

خدمات داربست فلزی ظریف

دسترسی آسان به خدمات داربست توسط کارکنان ظریف داربست، نصب فوری و حضور به موقع کادر فنی و از همه مهمتر قیمت منصفانه نصب به داربستهای هم تراز و تعهد کاری تا لحظه پایان کار انجام کلیه امور داربست نمای ساختمان حفاظ، نخاله گیر، آسانسور، کفراژ، زیربتن، تابلو، بنر و غیره