۱۴
خرداد

نصب داربست فلزی در همه مناطق تهران

نصب داربست فلزی در همه مناطق تهران

برای هر گونه خدمات داربست فلزی در تهران با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره و اجرای داربست با کمترین زمان ممکن و با قیمت مناسب بهره مند شوید.

گروه داربست فلزی ظریف در سال های اخیر به صورت حرفه ای فعالیت خود را با جذب کادری متخصص و کارآمد آغاز نموده است.

خدمات داربست فلزی ظریف

دسترسی آسان به خدمات ما، نصب فوری و حضور به موقع کادر فنی و از همه مهمتر قیمت منصفانه نصب به داربستهای هم تراز و تهعد کاری تا لحظه پایان کار انجام کلیه امور داربست نمای ساختمان حفاظ، نخاله گیر، آسانسور، کفراژ، زیربتن، تابلو، بنر و غیره

نحوه محاسبه قیمت داربست فلزی

قیمت داربست به صورت حجمی محاسبه می شود. یعنی با توجه به مترمربع فضایی که اشغال نموده است تا ارتفاع مشخصی هزینه مشخصی خواهد داشت و در صورت افزایش ارتفاع به تناسب به قیمت آن افزوده می گردد.

قیمت داربست به صورت ماهانه محاسبه می شود و از این جهت اگر داربست بین یک روز تا یک ماه در محل باقی بماند هزیته یک ماه دریافت می گردد. علت چنین تعرفه بندی این است که نصب و باز کردن داربست مشمول هزینه حمل و نقل و ÷رداخت حقوق حداقل دو کارگر برای نصب و مجددا هزینه حمل و نقل پرداخت حقوق حداقل دو کارگر برای باز کردن می باشد قیمت داربست در هر نما به صورت جداگانه محاسبه می شود.

در محاسبه قیمت داربست د هر نما هزینه در دهنه 2 متر محاسبه می گردد. قیمت داربست کفراژ و زیر بتن به صورت مترمکعب محاسبه می گردد.

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از سطح زمین تا نوک آخرین لوله عمودی محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه قیمت داربست فلزی به اختصار به موارد زیر وابسته است:

ارتفاع ، حجم ، محل نصب و امکان دسترسی به لوازم داربست، تغییر فاصله های استاندارد، مهار خور بودن داربست، نوع فعالیت، شکستگی نما.